0534 414 75 35
Alde Hep Birlikte...

Workcube PMS

Workcube; ERP, CRM, SCM fonksiyonlarıyla %100 bütünleşik proje yönetimi sunar.

Workcube işletmelerin çalışanları, iş ortakları ve müşterilerinin karşılıklı etkileşim ve iletişim halinde ortaklaşa iş yapabilmelerini, bazı iş süreçlerinde kritik iş bilgi ve belgelerini paylaşabilmelerini, online toplantılar ve tartışmalar yapabilmelerini sağlayan, işletmelerin verimliliğini arttıran, ortak projelerin daha etkin ve hızlı biçimde gerçekleştirilmesini sağlayan sanal bir iş ortamı yaratır. Ekonomik habitatınız içerisinde yer alan tüm oyuncularınız isteğiniz doğrultusunda ve istediğiniz anda Enterprise Business Portal, Partner Portal ve Public Portal üzerinden bu sanal iş ortamının birer kullanıcısı haline gelebilir.

Sınırsız sayıda proje yönetirsiniz

Workcube’de sınırsız sayıda projeyi yönetebilir bu projeleri bir birleriyle ilişkili hale getirebilirsiniz.

   Zamanınızı ve kaynaklarınızı yönetirsiniz

Workcube projelerinizdeki tüm fiziki varlıkları kayıt altında tutmanıza ve planlı şekilde kullanmanıza imkan tanır. Etkin zaman yönetimi araçları sayesinde hangi işe hangi çalışanın ne kadar zaman ayırdığını takip eder, gerçek iş gücü maliyetlerinizi ve proje çalışanlarının, taşeronlarınızın performanslarını ölçebilirsiniz.

Proje gelir ve giderlerinizi yönetirsiniz

Workcube ile projeleriniz içerisinde gerçekleşen tüm satış, satın alma, fatura, finansal işlemler, hakedişler, harcamalar, iş gücü ve malzeme maliyetleri kayıt altına alınır.

Projelerinizi gerçek zamanlı takip edersiniz

Workcube ile projelerinizin seyri, gelirleri, giderleri, malzeme ve iş gücü maliyetleri, hak edişler, masraflar, tamamlanan işler, malzeme ve ihtiyaçlar hakkında gerçek zamanlı raporlar elde edersiniz.

Projelerinize sınırsız sayıda çalışan ve iş Ortağını dahil edersiniz

%100 Web tabanlı bir çözüm olan Workcube, proje içerisinde yer alan tüm çalışanları, iş ortaklarını (bayi, taşeron, tedarikçi v.b.) ve hatta müşterileri bir arada iş yapabilir hale getirir. Farklı coğrafyalardan kişi ve kurumların ortaklaşa proje yürütmesini ve sürekli iletişim içerisinde olmasını sağlar. Tüm proje toplantıları, e-mail ve yazışmaları kayıt altına alınır. Müşteriler proje seyrini, işlerinin ne aşamada olduğunu rahatlıkla online olarak gerçek zamanlı takip eder.
ALDE profesyonel çözümler sunar.

Workcube Ürünler

Bir kurumun tüm yönetim ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış uçtan uca kurumsal bilgi sistemidir; ERP+CRM+HR+ SCM+ Project Management+CMS+ LMS+Performans Management+ B2B+B2C.

-->